Sang til 13. mai 1931

Med trommevirvler, dræggesang

vårt gamle korps i dag vi hyller, -

i dag vi minnes hva vi skyller

de gutter fra den første gang.

Det, som de skapte, er blitt prøvet,

fra slekt til slekt er leken øvet, -

:/:en guttelek så frisk og fri,

men lek med alvorstanker i. :/:

 

Engang en liten kampglad flokk, -

i dag en stor og ivrig skare,

som tradisjonen vil bevare, -

og vi har stolte minner nok!

Vi alltid enige og sterke

vil fylkes under Dræggens merke

:/: vi taktfast går i fedres spor

på Dræggens minnerike jord. :/:

Ja, dræggegutter, vi blir tro

mot fane-eden som vi sverger,

vi Dræggens ære tappert vegrer,

hva korpset gir oss det vil gro.

Om kroppen krøkes, håret gråner,

en vår i sinnet alltid blåner

:/: når i vår elskte Bergens by

vi hører dræggetrommers gny. :/:

 

Av fortids dåd gror fremtids ferd, -

de vunne seire vi forsvarer -

mot nye mål går nye skarer,

som slekters arv gir øket verd.

Til fjerne tider skal den øves

vår lek, og nye krefter prøves.

:/: Det skal ei dø ditt stolte ry

du eldste korps i Bergens By. :/:

Sigv. A. Friid (Mel.: Hvor herligt er mitt fødeland)