Sang for Dræggen Corps 1878

I gamle kjempetider

var nordmana navn en skrekk.

Hvor vikingskip frem glider

med barske menn på dekk.

Der flykter redde fiender

seg kjøpes fri med gull.

Det er de stolte minner

fra fedre under muld

 

Den ønske vi at følge

vi spenner sverd om lend.

Vi speider over bølge

mot fjærne lande hen.

Vi oss i våben øve

vi har alt nok av mot.

Den gamle Norrigs løve,

enn tørster etter blod

 

Og vikingblodet bruser

i bølger i vårt bryst.

I kamp hvor sverdet suser,

vi gå med mot og lyst.

Vår fiende skal merke

her ennå finnes mot

at kjemper, gjeve, sterke

Har gamle Norge enn

 

Så drage våre skare

Der ut ved trommens klang

Og støv i virvler farer

Og viser grand vår gang

Vi er i hu så brister

Vi lukter fiendblod

Gud hjelpe den som drister

Seg at stå oss imot

 

Om fienden ei vi finner

Mot hvem vi  drog av  sted

Det er oss ei til hinder

Vi vende sverdeodden

Imot hinannen bryst

Da vanker pannebodden

Der lidt i blodig dyst

 

Med seir hjem vi vender

Når kampen slutte er

Og gledens bluss opptenner

Den seiersglade hær

Med grønne seiersminner

Vi smykker hjelm og sverd

så vende vi tilbake

Fra denne heders ferd

Mel.: Se fredens engel svever