13. mai 1867

En flamme brenner i vårt bryst,

den arvet vi av fedre,

som de i alvor og i dyst

vi fedrelandet hedre!

Derfor vi øve buens tag,

endskjønt vi ere unge.

Engang vi give glatte lag,

mens hurraropet runge.

 

Med Olafsøksen i vår hånd

og Tamberskjælvers bue

og enighetens sterke bånd

vi skal hver fiende kue,

Thi sees skal det på en dag,

når kamp går over Norden,

at klippesønnens hjerteslag

slår sterkt som slagets torden.

 

Ja, gamle Norge, fedreland,

når engang ufred truer,

da gå vi modig mann for mann,

mens, fjellets baune luer.

Da vise vi den kraft, vi fikk

av hine gamle helte,

Da går det på med støt og stikk

lik de, som skotten felte.

F. Thischendorf (Mel.: For Norge, kjempes fødeland)