13. mai 1931

Vel møtt med maidagssmil

med bue kogger og med pil.

Vel møtt hver Dræggegutt

til sang og festsalutt!

Vel møtt på minnets grunn

i denne Dræggens høitidsstund

til trommens drønn og fanens vai

den 13'ne mai.

 

Og her på Bergenhus,-

hvor Norges stolthet steg av grus,-

så mangen vårdag skjønn

marsjerte Dræggens sønn.

Han kom fra smit og smug

seg fylket om vår røde duk

til trommens klang og fanens vai

den lyse mai.

 

Om borte tusen mil,

i dag han minnes uten tvil,

hans tanke tung av sorg

er gjest på Sverresborg.

Han drømmer om sin by,

om Nordnæs,- Nygaards,- Bellevue

og Åstvetskogen sære sang:

Det var engang!

 

 

(Dette vers synges i sagte tempo.)

 

Og hver en Dræggegutt

som slumrer nå, hvis liv er slutt

som la sin bue ned

vi sier: Hvil i fred!

Vi fletter minnets krans

og takker hver som spredte glans

og ærens glori om vårt flagg

vår takk i dag!

 

De sytti sommre fem,

i dag vil minnet mane frem.

Vær hilset høytidsstund           

med maidagsgull i munn!

Vi følger fedres spor,!

den fane-ed de engang svor!

At "Enighet gjør stærk"!

det viser deres verk!

 

Vel møtt med maidagssmil

Med bue, kogger og med pil!

Vel møtt på minnets grunn

I Dræggens høytidsstund!

Vår fagre fane, du

I hundre sommre vai ennu!

I vene mai

Ja, vai du! Vai! Vai! Vai!      

R. Loennechen (Mel: Når i den lyse vår)