Til fanene, 13. mai 1946

År svant hen og år ble runnet

slekter kom og slekter svant

snart i hundre år er spunnet

seige bånd som holdt og bandt,

sveiset ung og gammel sammen

bygget Dræggens sterk og stor.

:/: Vi er skudd av samme stammen,

alet opp i Dræggens jord. :/:

 

Fanen er vårt samlingsmerke

lenker sammen tid og år.

Med sitt motto bar de verket

fra de første usle kår.

Over korpset vaier faner

med sitt "Enighet gjør sterk"

:/: viste oss de rette baner

viste oss de gamles verk. :/:

 

Nå de slitte gamle faner

drømmer om en svunnen tid

da de gamle veteraner

ga så mangen fiende grid.

De har risset korpsets runer

merket dets historie

:/: gjennom tidens slit og luner

stråler de i glorie. :/:

 

Det er slekters røst som taler

gjennom faners sagahall

nå mens støvet sagte daler

i det gamle arsenal.

La de unge slekter lære

tradisjonens dype makt

:/: holde fanen høyt i ære

slå om fanen fanevakt. :/:

Thv. Irgens, Ridder 1896 (Mel.: Rheinvnets lof.)