Ved Sverre Griegs bauta, 27. mai 1920

Før Avsløringen:

 

Så ung og kjekk og freidig

og fylt med håp og mot

i glade venners skare

som Dræggegutt du sto.

For fronten holdt du fanen

og var dens fulltro venn,

og siste gang du bar den,

du segnet ved den.

 

Et kvart århundred siden

gled ut i tidens hav,

vi æret har ditt minne,

vi kranset har din grav

Nå har vi reist en bauta,

av hjemmets fjelle brutt,

den bærer minnet om deg,

en trofast Dræggegutt.

 

 

Etter avsløringen:

 

Så la til fjerne tider

din bauta over grav

ditt ranke, kjekke vesen

i sannhet speile av,

i stille ord fortelle,

hvor høyt du blant oss sto,

hvor sorgen grep oss alle

den gang du oss forlot

 

 

 

Og vennene, som kjente

ditt varme guttesinn,

de yngre, som kom etter

og hørte skjebnen din,

oss alle vil det mane

igjennom fremtids år

at vi om Dræggens fane

vår fylking trofast står.

Mel.: Der Lindenbaum