Dræggeguttenes Forening. 50 år. 1977

Lytt, gjennom luften i natten farer

ordensbehengte menn.

De strømmer mot fanen i store skarer,

her møtes venner igjen.

Det går over dal, over vang og hei.

Regn og tåke – de enser det ei.

Målet er nært – og om få minutter

møtes de gamle dræggegutter!

 

Et halvt hundre år er gått, kjære venn

siden fremsynte menn fant på

at buekorpsgutter skal møtes igjen,

og resultatet det ser vi nå.

Så sitter vi atter i gamlekarslag

og nyter det hele i fulle drag.

Vi fornemmer alle det store suset

mens buekorpstanken slår krets om huset…..

 

Foreningen vår har slått bro over alder,

slått bro over grad og rang.

Her prates alvor og vennskapelig ”skvalder”,

her minnes vi titt ”den gang”

Og intet i verden oss mer behager

enn sammen marsjere på store dager.

Det er for oss blitt en kjærkommen vane

taktfast slutte opp bak den gamle fane.

 

Vær hilset du gamle dræggegutt –

velkommen til 50års fest.

Vår forening er sannelig verd en salutt,

og det er òg hver gjest.

Når vi så kommer hjem og sitter en kveld

blant ”rævediltere” som roper – fortell!

Da smiler vi lunt og kommer i lage

og maner nok frem våre buekorpsdage.

Terje Bøe