Nordnæsmarchen

Vi hyller Nordnæskorpsets merke,

oss tegnet på det unge, sterke;

det nordnæsguttene vil lære

de første blant de unge være,

og viljen derpå rette;

seg stadig større mål at sette,

:,: vårt eget flagg,:,:

som så så mangen hedersdag

og alltid hevder kjekt sin sak!

 

Det merke vil vi trofast hedre

i all vår ferd og stadig bedre;

det ildnet har vår ungdoms tanke,

fått hjertet mere raskt at banke;

i det det svunne minnes

det peker mot, hva enn skal vinnes,

:,:vårt eget flagg, :,:

som så så mangen hedresdag,

og alltid hevder kjekt sin sak!

Kristian Bing, 1893 (Komp: Adolf Hansen)