Søndag, den 26. mai 1895

Løft ditt merke, spenn din bue,

djerve ungdom; full av mot,

og la sabelklinger lue -

blinke frem i lysets flod -

Sving de barske hellebarder

som et minne fra den tid,

ilden viftet vilt om varder-

kampen grep forutom grid.

 

Bjørgvins sønner, I, som danner

Dræggens buekorps i dag,

slutt jer - under "Løvens banner"

fremtidssterk om frihets sak.

Hva; I - mellom ranke rekker

lærte som en lek engang,

måske videre frem seg strekker

til en heltedåd og rang.

Sigurd Folkestad