Sang for Dræggens Buekorps 1866

Hver en Nordmann,

hver en Nordmann,

holder av sitt land.

Derfor vil han gjerne

om fedrelandet værne.

Og i nøden

sig til døden

for det give hen.

 

Alt i drenge-

aldren lenge

han sig øver vel,

for engang i tiden

stande kjekt i striden

Og at være

for sitt kjære

fedreland til gavn.

 

Og for dette

skjønne, rette,

gode mål at nå

kommer her vi sammen

for i leg og gammen

buen prøve

oss at øve

til at blive menn.

 

Snart man vil oss,

snart man vil oss

ved vår grense se,

lyttende mot østen

etter fiederøsten

Og med bøssen

Gud til løsen

værne om vårt land.

 

Hil deg Norge!

du mor borge-

faste fedreland!

Du som sønner føder,

der for frihet bløder.

og når truer

krigens luer

segne glad for deg.

Alf Thorp (Mel.: Gubben Noha)