Dræggeguttenes Forening 40 år 1967

Når Dræggens gamlekarer nå er samlet her til fest

da skal vi alle glemme høstlig kulde, regn og blest.

For trommeslag fra buekorps skal fylle våre sinn,

det er en vårlig melodi, som går til hjertet inn

Refreng:

Tra la la la la, la oss smile fri og glad

vi skal alle ta, glade minner her i fra

Vi ska nå som før, ha det bergenske humør;

Aldri mutt - full av futt, er en ekte Dræggegutt.

 

Når Dræggens Buekorps marsjerer taktfast gjennom by'n

da føler vi oss stolte, - for det er et vakkert syn.

Vi stanser opp, blir tankefull, - og minner strømmer på,

for tiden det i Dræggens, den vil alltid for oss stå

Ref.

 

Vi minnes Åstvedtskogen og vi minnes Bergenhus,

og koselige utmarsjer, med boller, saft og brus.

Musikken spilte, trommer lød, og flott marsjerte vi.

En herlig tid, men guttedagene er nå forbi.

Ref.

 

I Bergen der er Dræggens Buekorps en tradisjon,

Og Dræggeguttenes Forening har en stor misjon.

Der samles eldre dræggegutter, - binder sterke bånd,

imellom ung og gammel, i en kameratslig ånd.

Ref.

 

For enten du er tyve, eller du er åtti år,

så føler vi det samme når vi under fanen går.

Og korpset av i dag vi gjerne også støtte vil,

samt løse de oppgaver tidens krav vil føre til.

Ref.

 

Vi tror at vår forening i de år den har bestått

har styrket Dræggens Buekorps i både stort og smått.

Kom derfor Dræggegutter, - sjefens ordre er : Giv Akt!

Om Dræggens Buekorps vi gamlekarer holder vagt.

Tra la la la la, la oss smile fri og glad

vi skal alle ta, glade minner her i fra

Vi ska nå som før, ha det bergenske humør;

Aldri mutt - full av futt, er en ekte Dræggegutt

Lars Bastiansen (Mel.: Den evigglade koppersmed)