Den Gyldne Pil

Den Gyldne Pil

«Den Gyldne Pil».

Innstiftet av Dræggeguttenes Forening i 1956

Revidert september 2014.

§1

Ordenens navn er Den Gylne Pil og er Dræggens Buekorps honnørtegn til korpsets gamlekarer.

§2

Ordenen kan kun tildeles tidligere aktive Dræggegutter som i en årrekke har utvist særdeles stor interesse og engasjement for Dræggens Buekorps.

§3

Dræggens Buekorps Ordensråd er også Ordensråd for ordenen. Det kreves 2/3 flertall for tildeling av Ordenen.

§4

Tildelingen av Ordenen skal foretas på Dræggehaugen på landturen ved at den utvalgte slåes til Ridder.

Hva angår prosedyre for tildeling – ref. vedlegg 1.

§5

Forslagsstiller til Ordenen skal være to riddere som allerede er innehaver av Ordenen samt Formann i Dræggeguttenes Forening. Forslaget skal være Chefen i Dræggens Buekorps i hende senest 15. mai det angjeldende år.

Forslaget skal begrunnes skriftlig.

§6

Dræggens Buekorps råd kan være forslagsstiller, men skal i tilfelle forelegge forslaget for de ovennevnte 2 riddere samt Formannen i Dræggeguttenes Forening. Dersom disse avviser forslaget, kan tildeling ikke finne sted.

§7

Vaabenorden er Dræggens Buekorps høyeste utmerkelse. «Den Gylne Pil» skal derfor bære på venstre side av Vaabenorden dersom Ridderen innehar Vaabenorden.

 

Følgende er blitt tildelt «Den Gyldne Pil».

1.Alf Sjursen1956 (død)

2.Sverre Knutsen1956 (død)

3.Per O. Haugen1960 (død)

4.Harald Latsen1966 (død)

5.Reidar Karlsen1971 (død)

6.Kjell Kornerud1981 (død)

7.Einar Mikkelsen1993 (død)

8.Arne Ellingsen1993 (død)

9.Bjørn Losnegaard1997

10.Bjørn Knutsen1998 (død)

11.Rolf Gjesdahl1999

12.Helge Myking2002

13.Ola Hiis Bergh sen.2006

14.Rune Helljesen2007

15.Ståle Eeg Nielsen2010

16.Jo Gjerstad

2014

 

Oppdatert 25. januar 2015