Den Gyldne Pil

Den Gyldne Pil

«Den Gyldne Pil».

Innstiftet av Dræggeguttenes Forening i 1956

Revidert september 2014.

§1

Ordenens navn er Den Gylne Pil og er Dræggens Buekorps honnørtegn til korpsets gamlekarer.

§2

Ordenen kan kun tildeles tidligere aktive Dræggegutter som i en årrekke har utvist særdeles stor interesse og engasjement for Dræggens Buekorps.

§3

Dræggens Buekorps Ordensråd er også Ordensråd for ordenen. Det kreves 2/3 flertall for tildeling av Ordenen.

§4

Tildelingen av Ordenen skal foretas på Dræggehaugen på landturen ved at den utvalgte slåes til Ridder.

Hva angår prosedyre for tildeling – ref. vedlegg 1.

§5

Forslagsstiller til Ordenen skal være to riddere som allerede er innehaver av Ordenen samt Formann i Dræggeguttenes Forening. Forslaget skal være Chefen i Dræggens Buekorps i hende senest 15. mai det angjeldende år.

Forslaget skal begrunnes skriftlig.

§6

Dræggens Buekorps råd kan være forslagsstiller, men skal i tilfelle forelegge forslaget for de ovennevnte 2 riddere samt Formannen i Dræggeguttenes Forening. Dersom disse avviser forslaget, kan tildeling ikke finne sted.

§7

Vaabenorden er Dræggens Buekorps høyeste utmerkelse. «Den Gylne Pil» skal derfor bære på venstre side av Vaabenorden dersom Ridderen innehar Vaabenorden.

 

Følgende er blitt tildelt «Den Gyldne Pil».

1. Alf Sjursen 1956 (død)

2. Sverre Knutsen 1956 (død)

3. Per O. Haugen 1960 (død)

4. Harald Latsen 1966 (død)

5. Reidar Karlsen 1971 (død)

6. Kjell Kornerud 1981 (død)

7. Einar Mikkelsen 1993 (død)

8. Arne Ellingsen 1993 (død)

9. Bjørn Losnegaard 1997

10. Bjørn Knutsen 1998 (død)

11. Rolf Gjesdahl 1999

12. Helge Myking 2002

13. Ola Hiis Bergh sen 2006

14. Rune Helljesen 2007

15. Ståle Eeg Nielsen 2010

16. Jo Gjerstad 2014

17. Tom Moberg 2020

 

Oppdatert 24. juni 2021