Hytteskjoldet

Hytteskjoldet

§1

Vandreskjoldet er oppsatt 9. november 1967 av Hans H. Ingebregtsen og Peter B. Namtvedt.

 

§2

Vandreskjoldet behøves ikke tildeles vinneren av årets hyttepokalkonkurranse.

 

§3

Vandreskjoldet kan bare tildeles aktive dræggegutter.

 

§4

Den av disse som i løpet av ett år, regnet fra landtursdag til landtursdag, har besøkt hytten flest ganger, vinner vandreskjoldet. Hyttevaktene telles med i konkurransen.

 

§5

Vandreskjoldet utdeles på landtursdagen av chefen hvert år i Dræggen.

 

§6

Samme gutt kan tildeles vandreskjoldet flere ganger.

 

§7

Vandreskjoldet innleveres i god tid før landtursdagen og årets vandreskjoldvinner får sitt navn inngravert på en sølvplate på sokkelen.

 

§8

Dersom der er to som står med like mange besøk, får de to sitt navn inngravert på skjoldet og de to får beholde skjoldet et halvt år hver.

 

§9

Chefen har ansvaret for at de to eventuelle vinnerne får beholde skjoldet et halvt år hver.