Tautrekkingspokalen

Tautrekkingspokalen

§1

Pokalen er en vandrepokal og tildeles beste pelotong i tautrekking. Pokalen deles ut ved avslutningen i Dræggen på stiftelsesdagen og tildeles pelotongens løytnant.

 

§2

Konkurransen foregår på Bergenhus en eksersisdag i løpet av sesongen, fortrinnsvis på stiftelsesdagen. Hvem som skal trekke mot hverandre avgjøres ved loddtrekning rett før konkurransen tar til.

 

§3

Samtlige jægere, tropper, halvtropper, samt løytnantene deltar på sine respektive pelotongers lag.

 

§4

Hver kamp avgjøres etter at hver pelotong har trukket hver sin vei. Står pelotongene med hver sin seier, vinner den pelotongen som brukte kortest tid på sin omgangsseier.

 

§5

Det er tillatt å grave huller for fotfeste. Å bruke store steiner som fotfeste er derimot ikke tillatt. Det er kun tillatt å bruke steiner som passer nedi de utgravde hullene.

 

§6

Midten av tauet avmerkes før tautrekningen begynner. På hver side av midten av tauet er det metallkule. Når en av disse kulene passerer midtstreken, har pelotongen på motsatt side vunnet.

 

§7

En pelotong har lov til å trekke hvor som helst på hver sin side av tauet, med unntak av å trekke med direkte hjelp av markeringskulen.

 

§8

Som dommer fungerer chefen, og han skal påse at disse statutter blir overholdt.

Igangsettelsen av hver kamp skjer ved å si:

 

”Hal i og dra, spenn godt i fra,

et krafttak skal det være, som gir pelotongen ære”,

 

før kampen blåses i gang.