Hyttepokalen

Hyttepokalen

§1

Pokalen kan kun tildeles aktive dræggegutter, hyttesjefen unntatt, og utdeles samtidig med hederstegnutdelingen på landturen. Hyttepokalen kan kun vinnes en gang.

 

§2

De som i løpet av et år, regnet fra landtursdag til landtursdag, har besøkte Dræggehytten flest ganger, vinner pokalen. Dog må man ha besøkt hytten minst 16 ganger i løpet av dette året.

 

§3

Det er kun søndager det er oppsatt vakter som teller med i konkurransen. Søndager korpset er opptatt med andre aktiviteter eller søndager i skoleferiene (sommerferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og pinseferie), teller ikke med i konkurransen.

 

§4

Skulle en slik situasjon oppstå at en gutt, som har vunnet pokalen før, også et senere år skulle bli beste hyttegjenger, tilfaller pokalen 2.mann dersom denne tilfredsstiller de overnevnte krav.

 

§5

Dersom der er flere som står likt etter å ha tilfredsstilt de overnevnte krav, utdeles en pokal til hver av disse.