Dræggemorens pokal

Dræggemorens pokal

§1

Dræggemorens pokal til beste offiser i rifleskyting og trekantløp har til formål å fremme offiserenes innsats i disse to disipliner.

 

§2

Kun offiserer kan delta i konkurransen om Dræggemorens pokal.

 

§3

Konkurranse disiplinene er rifleskyting og trekantløp på Bergenhus. Det forutsettes at avviklingen av konkurransen skjer parallelt med konkurransen om rifleskyttermedaljen og konkurransen om trekantpokalen.

 

§4

For å telle med i konkurransen om Dræggemorens pokal må deltakeren oppnå minst 50 poeng i rifleskyting (basert på max. 100 poeng) og max. 60 sek. på trekanten. Hvis deltakerne enten har under 50 poeng i rifleskyting eller mer enn 60 sek. på trekanten, er de ute av konkurransen.

 

§5

50 poeng i rifleskyting og 60 sek. på trekanten danner nullpunkt for beregningsgrunnlaget.

Deltakerne gis 3 pokalpoeng for hvert skuddpoeng over 50 poeng.

Deltakerne gis 5 pokalpoeng for hvert sekund under 60 sel. Ved multiplikasjon av poeng oppnådd ved trekanten skal også desimaler i oppnådd løpetid tas med.

Pokalpoengene legges sammen og den deltaker som oppnår størst sum, vinner pokalen.

 

§6

Utdelingen av Dræggemorens pokal finner sted ved hvert års landtursavslutning i Dræggen.

 

§7

Dræggemorens pokal er en vandrepokal som kan vinnes flere ganger, dog aldri til odel og eie.

 

§8

Når pokalen er utskrevet, skal denne tilfalle Dræggens Buekorps arkiv.