Nygaards Bataljons pokal til beste pelotong i fremmøte i sesongen

Nygaards Bataljons pokal til beste pelotong i fremmøte i sesongen

 

§1

Pokalens navn er ”Nygaards Bataljons pokal til beste pelotong i fremmøte i sesongen”

Den er oppsatt av Nygaards Bataljon den 13. Mai 1981.

 

§2

Pokalen er en vandrepokal oppsatt for å stimulere fremmøte i Dræggens Buekorps.

 

§3

Pokalen tilfaller den pelotong (slagergjengen unntatt) som har hatt det beste fremmøte i sesongen.

 

§4

Alle samlingsdager i uniform for hele korpset unntatt første eksersisdag teller med i konkurransen om pokalen.

Ved utregningen tas utgangspunkt i det antall gutter som er innmeldt i hver pelotong på Stiftelsesdagen. Det sees bort fra eventuelt høyere antall fremmøtte gutter.

Med den begrensingen som er nevnt i 2. ledd legges antall fremmøtte i hver pelotong sammen og deles med antall samlingsdager som nevnt i 1. ledd. Det fremkomne antall er pelotongens gjennomsnittsfremmøte i sesongen og dette antall multipliseres med 100 og divideres med antall innmeldte gutter i pelotongen på Stiftelsesdagen. Det således fremkomne resultat er pelotongens gjennomsnittlige fremmøte uttrykt i prosent og den pelotongen som ar høyest prosentvise fremmøte har vunnet pokalen.

Utregningen finner sted med tre desimaler.

 

§5

Pokalen utdeles ved korpsets avslutning på landtursdagen og tilfaller den seirende pelotongens løytnant. Han sørger for å få pelotongens navn og årstall inngravert på pokalen, som han er fullt ansvarlig for til neste sesong. Løytnanten tildeles også et av korpsets diplomer.

 

§6

Pokalen skal utdeles til det ikke kan inngraveres flere navn på den. Når det ikke er plass til flere navn på pokalen, går den i Dræggens Buekorps arkiv.

 

§7

Eventuelle tvistigheter som måtte oppstå i anledning pokalen avgjøres av vedkommende års Råd i samråd med Nygaards Bataljons Råd.

Forandringer av eller tilføyelser til disse statutter kan kun foretas i samråd med Nygaards Bataljons Råd.

 

Bergen, den 13. Mai 1981

NYGAARDS BATALJON

Rune Løseth

Sjef