Griegbuen

Griegbuen

§ 1

Griegbuen som er oppsatt til minne om den avdøde fanebærer SVERRE GRIEG, tilfaller beste pelotong som er best i eksersis og samtidig viser utmerket disiplin.

 

§ 2

Siste lørdag før fellesutmarsjen til Bellevue holdes en mønstring (eksersisprøve) mellom pelotongene, og umiddelbart før paraden i Dræggen denne dag, kunngjøres utfallet av konkurransen. Griegbuen bæres av den seirende pelotongs tropp på Galla-dagene fra og med fellesutmarsjen og ut sesongen. Under visitter bæres buen av Drilltroppens tropp.

 

§ 3

Ved mønstringen utføres hver pelotong de øvelser som alle pelotongene har under bataljonseksersisen. Pelotongene ekserserer ca. 5 min. hver og i en rekkefølge som avgjøres ved loddtrekning.

 

§ 4

Til grunn for bedømmelsen skal foruten mønstringen også ligge de tidligere øvelsesdager, slik at helhetsinntrykket blir avgjørende. Jægernes alder og antall år i korpset skal også ligge til grunn ved avgjørelsen.

 

§ 5

Dommerkollegiet består av chef, fanebærer, adjutant og 1 gamlekar. Disse bestemmer hvorvidt bare den beste pelotong skal utropes, eller om også rekkefølgen mellom de øvrige skal meddeles.

 

§ 6

På Griegbuens plate inngraveres hvert år før fellesutmarsjen hvilken pelotong har vunnet buen.