Ivrigste offiser

Ivrigste offiser

Satt opp av rådet 1984

 

§1

Pokalen kan vinnes flere ganger, men den er evig vandrende.

 

§2

Juryen består av Chef, Tropper og 1. slager.

 

§3

Vinneren kåres ved simpelt flertall og i tilfelle stemmelikhet avgjør chefen`s dobbeltstemme.

 

§4

Vinneren kåres på siste råd før landtursdagen.

 

§5

Pokalen deles ut under avslutningen på landtursdagen.