Dræggens Buekorps 50 års jubileumsfond

Dræggens Buekorps 50 års Jubileumsfond

Stiftet og skjenket av Dræggegutter den 13. mai 1906. Til utdeling av premier ved idrettsøvelser.

 

§ 1

Fondets midler skal stå som et urørlig fond i BERGEN SKILLINGSBANK ELLER ANNEN BETRYGENDE BANK, under navn av:

«DRÆGGENS BUEKORPS JUBILEUMSFOND»

 

§ 2

Fondet forvaltes av Dræggens Buekorps råd.

 

§ 3

Konkurransen omfatter ALLE korpsets medlemmer, og deltakerne fordeles på tre klasser med aldersgrensene 10-11 år, 12-14 år, 15-16 år. Aldersgrensen som må overholdes beregnes etter 1. jan det år øvelsene finner sted.

 

§ 4

Øvelsene er følgende: For alle klasser: 60m. Løp, høyde og lengdehopp.

 

§ 5

Der oppstilles en pokal av samme verdi og størrelse i hver klasse. Premien kan aldri bestå av medlajer.

 

§ 6

Premiene i de forskjellige klasser tilfaller dem som står best i samlet poengsum regnet etter Dræggens Buekorps poengtabell av 1930.

 

§ 7

Ingen premie kan vinnes mere enn en gang i hver klasse.

 

§ 8

Opphører korpset å eksisere i ett eller flere år, blir fondets renter i disse år å disponere av BERGEN TURNFORENING med tilkallelse av 3 eldre Dræggegutter over 25 år. Denne bestyrelse skal så bruke rentene av fondet til guttepremier mest mulig i disse reglers ånd. Ved korpsets gjenopprettelse går fondet tilbake til dette.