Idrettspokalene

Idrettspokalene

§1

Pokalene tildeles korpsets beste idrettsgutt(er) i yngste, mellomste og eldste klasse, og utdeles samtidig med hederstegnutdelingen på landturen. Pokalene kan kun vinnes en gang i hver klasse.

 

§2

Klassene deles inn på følgende vis:

 

Yngste klasse – 10 og 11 år

Mellomste klasse – 12, 13 og 14 år

Eldste klasse – 15 og 16 år

Alderen regnes i alle klasser pr. kalenderår.

 

§3

Jægere, tropper, halvtropper, tamburer og 1. slager har rett til å delta i konkurransene.

 

§4

Øvelsene som det konkurreres i er 60 meter løp, høydehopp og lengdesprang.

 

§5

Pokalene i de forskjellige klassene tilfaller dem som står best samlet poengmessig etter resultatene fra korpsets idrettsdag. Poengberegningene følger Tyvringstabellene slavisk. Denne lastet ned fra internett for siste oppdatering.