Bueskyttermedaljen

Bueskyttermedaljen

§ 1

Bueskyttermedaljen tilfaller korpsets beste skytter med bue, og utdeles samtidig med hederstegnutdelingen på landturen.

 

§ 2

Der skytes tolv -12- skudd mot en tildelt normalskive, coltskive, hvorav de to -2- første skudd er prøveskudd og således ikke teller med i konkurransen.

Avstanden er ti -10- buelengder. Alle skudd skytes fra stående stilling.

 

§3

Konkurransen foregår på bataljen eller på et annet velegnet sted og tidspunkt fastsatt av rådet. Kun jægre, tropper, halvtropper, tamburer og 1. slager som er tilstede denne dag, har rett til å delta i konkurransen.

 

§4

For å oppnå medaljen kreves minimum 18 poeng. Oppnår ingen dette utdeles ikke medaljen.

 

§5

Det ikke tillat å bruke piler med metallspiss, knappenål, e.l.

 

§6

Kun skudd som går direkte på blinken og som setter merke på skiven, blir regnet som treff.

 

§7

Som dommere fungere fanebærer, adjutant og faneoffiserene, som også skal påser at reglene overholdes. Chefen fungerer som overdommer.

 

§ 7

Bueskyttermedaljen kan kun vinnes en -1- gang.