Ivrigste jæger eller tambur

Ivrigste jæger eller tambur

Satt opp av Chefene 1996 og 1999

 

Hensikten med denne pokalen er først og fremst å gi inspirasjon til de yngre jægrene og tamburene som ofte ikke har noe nært mål å arbeide mot. Dette fører til at ikke bare de som er god i idrett eller til å marsjere kan vinne, men også de med andre kvaliteter. Ved å sette opp en slik pokal håper man å inspirere de yngre guttene, til å fortsette i korpset ennå noen år.

 

§1

Pokalen kan vinnes flere ganger, men er evig vandrende

 

§2

Pokalen tildeles den jæger eller tambur som har vist interesse for korpset, god oppførsel og har vært ivrig i korpssammenheng gjennom flere år både i og uten uniform.

 

Rådsmedlemmer og halvtropper kan ikke vinne pokalen.

 

§3

Juryen består av 7 mannsrådet.

 

Vinneren kåres med simpelt flertall, og i tilfelle stemmelikhet avgjør Chefens dobbeltstemme. Avstemmingen skjer på siste råd før landturen.

 

§4

Vinneren blir utnevnt og pokalen utdeles ved avslutningen i Dræggen på Landtursdagen.

 

§5

Når pokalen blir utskrevet, anskaffer Chefene 1996 og 1999 en ny pokal. Den utskrevne pokalen blir overrakt arkivaren som plasserer den i arkivet.