Våpenorden

§1
Korpsets høyeste utmerkelse er Våbenorden, som tildeles de jægre eller tamburer som gjennom årenes løp har vist god eksersis og disiplin, og som tidligere er tildelt 3 hederlige.

§2
Utdelingen av Våbenorden bestemmes av Ordensrådet, hvis medlemmer utgjør alle i Rådet sittende ordensriddere. For utnevnelse til ordensridder kreves dog 2/3 flertall.

§3
Orden kan også tildeles offiserer som ved arbeid og oppofrelse i korpsets tjeneste særlig har gjort seg fortjent til det.