Slagerpokalen til beste nybegynner

Slagerpokalen til beste nybegynner

§1

Tamburmajor og 1. slager 1991`s pokal til beste nye tambur, har til formål å øke innsatsen blant korpsets nye tamburer.

 

§2

Pokalen er en vandrepokal. Når pokalen er utskrevet, skal givere informeres og pokalen leveres til korpsets arkiv.

 

§3

Pokalen tildeles korpsets beste nybegynner tambur for ett år av gangen. Alle nybegynnere (tamburer) kan delta i konkurransen som finner sted på landtursdagen. Pokalen deles ut samme dag ved avslutningen i Dræggen.

 

§4

Ved bedømmelsen skal årets chef, årets tamburmajor samt en tidligere tamburmajor fungere som dommere.

 

§5

Tamburens disiplin, flid og interesse gjennom sesongen skal telle med ved bedømmelsen av tamburene.