Slagerpokalen

Slagerpokalen

§1

Fanebærer 1970`s pokal til beste tambur har til formål å stimulere til økt flid og innsats blant korpsets tamburer.

 

§2

Fanebærer 1970`s pokal til beste tambur er en vandrepokal. Når pokalen er utskrevet, skal giver informeres og pokalen leveres til korpsets arkiv.

 

§3

Pokalen tildeles korpsets beste tambur for et år av gangen. Alle aktive tamburer, unntatt tamburmajor, kan delta i konkurransen. Konkurransen finner sted på landtursdagen. Pokalen deles ut ved avslutningen i Dræggen samme dag.

 

§4

Ved bedømmelsen skal årets chef, årets tamburmajor, samt en tidligere tamburmajor fungere som dommere.

 

§5

Tamburenes disiplin, flid og interesse gjennom sesongen skal telle med ved bedømmelsen av tamburene.

 

§6

En tambur kan vinne pokalen et ubegrenset antall ganger, dog uten at den tilkommer noen tambur til odel og eie.