Statutter for "Erik H. Refsdals minnespokal til årets gledesspreder"

§ 1. Pokalen er oppsatt av rådet 2019 og er en pokal for å hedre Erik H. Refsdal. Det er en vandrepokal, og tildeles årets største gledesspreder. Pokalen utdeles på maktdemonstrasjonen (første helgen i april) hvert år, for å minnes når han døde. Det skal avholdes et minutt stillhet sammen med utdelingen av pokalen.

 

§ 2. Jægre, tamburer, halvtropper, 2.slager og musikkhalvtropp kan vinne denne pokalen.

 

§ 3. Som dommere fungerer rådet. Chefen fungerer som overdommer, som skal påse at reglene overholdes.

 

§ 4. All tid innenfor et arrangement av Dræggens Buekorps kan påvirke hvem som kan vinne pokalen.

 

§ 5. Pokalen kan vinnes flere ganger, dog aldri til odel og eie.

 

§ 6. Inngravering av pokalen må betales av vinneren.