Sverre Griegs Premiefond

Sverres Griegs Premiefond

§ 1

Fondet er skjenket av Sverre Griegs familie i takknemlighet for den heder som Dræggens Buekorpsene har viet hans minne.

 

§ 2

Fondet hvis grunnkapital er 1500 kr. , er urørlig.

 

§ 3

Fondets renter anvendes årlig til en idretts premie for den av korpsets offiser eller menige som har ved en avsluttende konkurranse i friidrett oppnådd det høyeste antall jnr poeng, beregnet etter Dræggens Buekorps poengtabell av 1930.

 

§ 4

Retningene for rett til deltagelse i konkurransen er at vedkommende offiser eller menig, har deltatt minst 3 -tre-  år i korpset (medregnet angjeldende år). Likeledes oppfylt de betingelser som fordres for å bli tildelt ett av korpsets utmerkelser.

 

§ 5

Premien består av en pokal som bærer navn av «SVERRE GRIEGS POKAL» og tilfaller korpsets beste idrettsmann uansett alder, i de nedenfor nevnte øvelser.

 

§ 6

Øvelsene er følgende: 100 meter løp, høydehopp, lengdehopp, kulestøt med  kule, samt løpet trekanten rundt på Bergenhus

 

§ 7

Såfremt engen oppnår minimum 6350 poeng blir pokalen ikke utdelt, og rentene tillegges kapitalen.

 

§ 8

Pokalen kan kun vinnes en gang. Den utdeles i Dræggen på landtursdagen like etter paraden.

 

§9

Den Griegske familie underrettes hvert år om konkurransenes utfall. Skulle Dræggens Buekorps bli oppløst, tilfaller kapitalen en av byens idrettsforeninger efter den Griegske familie