Friidrettspokalen

Friidrettspokalen

§1

Pokalen er oppsatt av Lauritz Strand den 13. mai 1947 til minne sin far og onkel Lauritz og Johannes Strand.

Pokalen er en vandrepokal og tildeles beste pelotong sammenlagt i friidrett. Pokalen deles ut ved avslutningen i Dræggen på landturen og tildeles pelotongens løytnant.

 

§2

Konkurransen foregår på korpsets idrettsdag. Øvelsene det konkurreres i er 60 meter løp, høydehopp og lengdesprang.

 

§3

Jægere, tropper, halvtropper, tamburer og 1. Slager har rett til å delta i konkurransen, og alle som er innmeldt i en pelotong teller med i sammendraget for den pelotongen.

 

§4

Deltakerne deles inn i tre klasser på lik linje med klassene for idrettspokalene. Alderen regnes per kalenderår de fyller det angjeldende år.

 

Yngsteklasse

10-11 år

60 m. Løp

Høydehopp

Lengdehopp

Mellomsteklasse

12-15 år

60 m. Løp

Høydehopp

Lengdehopp

Eldsteklasse

15-16 år

60 m. Løp

Høydehopp

Lengdehopp

 

§5

Pokalen tildeles den pelotongen som står best samlet poengmessig etter idrettsdagen. Poengberegningen følger Tyvringstabellene slavisk.