Trekantpokalen

Trekantpokalen

§1

Pokalen er en vandrepokal og tildeles den av korpsets medlemmer som er raskest å løpe trekanten rundet Bergenhus. Pokalen deles ut til vinneren ved avslutningen i Dræggen på landturen.

 

§2

Konkurransen foregår samme dag som stafettkonkurransen foregår.

Løypen starter ved begynnelsen av vekslingsfeltet til 3. etappe på stafetten. Løypen følger så trekanten rundt mot solens retning. Mål er rett ved start, dog svinger man ikke rundt hjørnet. Se for øvrig skissen vedlagt løypefortegnelsen for stafettkonkurransen.

 

§3

Samtlige av korpsets medlemmer kan delta. To deltakere løper av gangen.

 

§4

Som dommere fungerer to rådsmedlemmer som ikke deltar i konkurransen, eventuelt to gamlekarer eller andre utenforstående.

De to dommerne tar tiden på alle deltakerne og noterer den på et dertil egnet ark. Dessuten skal de to dommerne påse at disse statutter blir overholdt.

 

§5

Vinner er den som har best tid, uansett alder og grad. Pokalen kan vinnes flere ganger, dog aldri til odel og eie.