Rifleskyttermedaljen

Rifleskytermedaljen

§ 1

Konkurransen om korpsets rifleskytermedalje omfatter alle korpsets offiserer.

 

§ 2

Iklassen oppsettes en premie. Premien skal alltid bestå av en medalje, som skal bære navnet rifleskyttermedaljen.

 

§ 3

Til konkurransen benyttes der alminnlige salonrifler uten kikkertsikte. Private rifler kan benyttes.

 

§ 4

Der skytes 10 -ti- skydd: tre stående, tre knestående, tre liggende og ett valgfritt. Avstanden skal vare 15 -femten- meter og skyteskiven alminnelig tidelt normalskive.

 

§ 5

Har ett skudd berørt linjen til ett nytt poengsiffer blir det å regne etter dette. Skulle to eller flere skudd være sammenhengende således at der dannes en åpen linje i skiven blir hvert skudd å henregne under poengsiffer innenfor hvis område det er falt. I tvilstilfeller skal dog ett sådant skudd regnes som det beste av de to omstridte resultater.

 

§ 6

Skulle det finnes 2 -to- eller flere skudd på skiven blir antall poeng for det besteskudd trukket ifra. Skulle der derimot finnes kun 9 eller færre skudd på skiven, summeres antall poeng som om der var skutt 10 -ti- skudd. Det gir for begge parter (tilfelle) ikke adgang til omskyting.

 

§ 7

Som dommere fungerer 2 eldre dræggegutter og en av rådets medlemmer av dette. Er det ingen habile eldre dræggegutter tilstede oppnevner rådet 3 -tre- dommere seg imellom (innbyrdes).

Den seirende skyteskive samt omtvistede skiver skal forelegges for rådet hvis avgjørelsen er endelig.

 

§ 8

Medaljen kan kun vinnes 1 -en- gang.

 

§9

Chefen er ansvarlig for at der under skyting utvises den største forsiktighet, og at alle forholdsregler er tatt for å hindre uvedkommende å komme innenfor skyteområdet.