Fjeldets pokal

Fjeldets pokal

§ 1

Pokalen utdeles hvert år til beste jæger i fremmøte, disiplin og eksersis.

 

§ 2

Alle jægre unntatt tropp- og halvtroppsjefer er med å konkurrere om pokalen.

 

§ 3

Som fremmøte regnes alle dager hele korpset stiller i full uniform. Dessuten må en jægre som er uttatt til Drilltroppen, men unnlater å stille trekkes for dette. Fremmøte i f. eks. til Dræggehytten teller ikke.

 

§ 4

Løytnantene plukker ut de guttene som allerede har utmerket seg i fremmøte og disiplin og disse konkurrerer så i eksersis siste lørdag før Landturen.

 

§ 5

Som dommere i eksersisen og konkurransen for øvrig fungerer Chef, Fanebærer, Adjutant og faneoffiserene.

 

§ 6

Utdelingen av pokalen skal finne sted i Dræggen etter tilbakekomsten fra Landturen.

 

§ 7

Pokalen var utdelt første gang i 1967.

 

Vedtatt av Råd av 31. mars 1967