Det gylne Skjold

«Det Gylne Skjold».

Innstiftet av Dræggens Buekorps 05.02.2017

 

 

§1 Ordenes navn er Det Gylne Skjold.

§2 Ordenen kan kun tildeles den forelder eller dræggeinteresserte som aldri har gått i korpset selv, og som i en årrekke har utvist særdeles stor interesse og engasjement for Dræggens Buekorps.

§3 Dræggens Buekorps Ordensråd er også Ordensråd for Det Gylne Skjold. Det kreves 2/3 flertall for tildeling av Det Gylne Skjold.

§4 Tildeling av Ordenen skal foretas på Dræggehaugen på landturen, før eventuelt Den Gylne Pil.

§5 Forslagsstiller til Ordenen kan være en aktiv i Dræggens Buekorps, et medlem av Foreldreforeningen, eller et medlem av Dræggeguttenes Forening. Forslaget skal være Chefen i Dræggens Buekorps i hende senest 15. mai det angjeldende år. Forslaget skal begrunnes skriftlig.

§6 Det Gylne Skjold skal bæres på venstre bryst, og kan kun benyttes de dager korpset stiller i galla.

§7 Ordenen er et gullforgylt Dræggemerke.